Röportaj: Gözde Şahin

Gözde Şahin ile kitapları üzerine konuştuk.

Devletin İdeolojik Aygıtları ve Wag the Dog Filmi

DİA'lar ve Althusser üzerinden kitle kontrolü.
- Advertisement -