Search

Category: Sinema Manifestoları

Jonas Mekas’dan Sinemanın 100. Yılı Karşıtı Manifesto

Amerikan film yapımcısı Jonas Mekas, sinemanın yüzüncü yılında var olan sinema anlayışına dair karşıt bir manifesto hazırladı.

Dada Film Manifestosu

Marcel Duchamp'ın da buyurduğu üzere ''sanat, sanat gibi görünmemeli'' diyerek neredeyse Mekassal bir ötekiyi dahi berileyen Dadaist Film Manifestosu.

Sanatta Anlamsızlık Manifestosu’na Doğru

Sanat üzerine öğüt verir nitelikte olan Sanatta Anlamsızlık Manifestosu'na Doğru yazısı.

Dr. Hugo’nun Sinemasal Sanat Manifestosu: Temsili Sinema Nedir?

Temsili sinema nedir? Dr. Hugo'nun yazdığı sinema manifestosu.

Distopia: Yeni Sinemillenium Manifestosu

Gianluigi Luccarelli'nin Distopia: Yeni Sinemillenium Manifestosu.

Vladimir Mayakovsky’nin Sinema ve Sinema Manifestosu

Vladimir Mayakovsky'nin Sinema ve Sinema Manifestosu.

Dziga Vertov’un Manifestosu: Sinema-Göz

Dziga Vertov'un ses getiren meşhur manifestosu.